ซิลเวอร์โอ๊คปลูกง่าย โตใว ใบสวย ทรงต้นสวย ดอกสวย เนื้อไม้สวย ทนร้อน ทนหนาว ทนน้ำท่วมขัง ตัด แปรรูป เคลื่อนย้าย ครอบครองไม่ต้องขออนุญาต ต้นไม้ตลาดยังมีความต้องการอีกมาก

ต้นไม้ต่างประเทศ

ต้นไม้ต่างประเทศหลากหลาย เช่น ต้นไม้สูง, ต้นไม้ที่มีดอก, ต้นไม้ประดับห้อง, ต้นไม้ในกระถาง, และอื่นๆ อีกมากมาย ต้นไม้ทุกต้นมีขนาดที่เหมาะสำหรับทุกพื้นที่